Ngành dệt may mục tiêu hướng đến xuất khẩu năm 2021 là 39 tỷ USD

Ngành dệt may mục tiêu hướng đến xuất khẩu năm 2021 là 39 tỷ USD, mức kế hoạch cao tương đương năm 2019, nhanh hơn thị trường chung từ 9 tháng đến 2 năm.

Mục tiêu xuất khẩu ngày dệt may năm 2021

Mục tiêu xuất khẩu ngành dệt may 2025

Nguồn: baotintuc.vn

5/5 (1 Review)