Gia công nhuộm

               

Việt Thắng Lợi chuyên nhuộm gia công các mặt hàng vải mộc - hợp đồng - nội địa - xuất khẩu

1. Các loại vải dệt thoi:

 • Kate Silk
 • Micro fiber
 • Poly taffeta
 • Poly chiffon
 • Poly oxford
 • Poly taslon

 

2. Các loại vải dệt kim:

Các loại thun 2 chiều và thun 4 chiều như:

 • 100% Cotton
 • 100% PE
 • 100% polyeste
 • Vissco
 • CVC
 • T/C 65/35