Sản phẩm

Single

               
PE

[Mã vải] : VTL/PE

[Thông số kỹ thuật] : theo yêu cầu

[Thành phần] : 100% PE

[Khổ] : 160-180cm

[Trọng lượng] : 100-210g/m2


Sản phẩm dệt Từ loai vải này