Sản phẩm

Kate

               
KATE SILK

[Mã vải] : VTL KATE

[Thông số kỹ thuật] : 110 * 76 - 110 * 88 - 120 * 90

[Thành phần] : PE40*40

[Khổ] : 114cm - 152cm

[Trọng lượng] :


Sản phẩm dệt Từ loai vải này