Sản phẩm

Single

               
COTTON

[Mã vải] : VTL /COTTON

[Thông số kỹ thuật] : theo yêu cầu

[Thành phần] : 100% Cotton

[Khổ] : 160 - 180cm

[Trọng lượng] : 150-250g/m2


Sản phẩm dệt Từ loai vải này