Sản phẩm

Coating PU

               
COATTING PU

[Mã vải] :

[Thông số kỹ thuật] :

[Thành phần] :

[Khổ] :

[Trọng lượng] :


Sản phẩm dệt Từ loai vải này