Sản phẩm

Micro peach

               
MICRO PEACH

[Mã vải] : VTL - Micro Peach

[Thông số kỹ thuật] : 75D*150D

[Thành phần] : 100% Polyeste

[Khổ] : 150cm - 155cm

[Trọng lượng] : 100 - 125 g/m2


Sản phẩm dệt Từ loai vải này