Dyeing

               
 
 

1. Woven fabric:

 • Kate Silk
 • Micro fiber
 • Poly taffeta
 • Poly chiffon
 • Poly oxford
 • Poly taslon

 

2. Knitting fabric:

Các loại thun 2 chiều và thun 4 chiều như:

 • 100% Cotton
 • 100% PE
 • 100% polyeste
 • Vissco
 • CVC
 • T/C 65/35