DỆT NƯỚC

Việt Thắng Lợi sử dụng công nghệ dệt mới nhật để đưa đến sản phẩm tốt nhất cho khách hàng

Vải Polyester

Thành phần: 100% polyester Tình trạng: Có sẵn Đặc tính của vải: Ưu điểm: Vải không bị…