Hình ảnh vải Vissco vải rayon vải kate, vải tôn, vải lanh

製造、製造、ケイトファブリック、防水、耐火、繊維、衣料製品、オンデマンドファブリックなど

Wrap – Tấm vé thông hành cho Doanh Nghiệp Dệt May thời hội nhập

Cơ hội và thách thức cho ngành dệt may

Vòng đàm phán thứ 18 của Hiệp định Ðối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) mới đây đã kết thúc tại Malaysia và Hiệp định quan…